• samtidskunstner
  • scenekunstner
  • foredragsholder
  • forfatter
  • pussigdikter
  • halvortegner
  • grønnskalling
  • krusedullfilosof