• krusedullfilosof
  • scenekunstner
  • foredragsholder
  • forfatter
  • pussigdikter
  • samtalepartner
  • inspirator
  • tankevekker
  • grønnskalling
  • verdensborger