Tom Åge Myhren

Tom har via praktisk/estetisk legning og erfaring fra både håndverk, lyd og musikk, stor glede av å kople dette sammen med entusiasmen for bygging av menneskekoplinger på tvers av alle grenser, med frigjøring av fantasi og skaperkraft som overordnet mål.
Han har også bred erfaring fra arbeidet med ungdom og kultur entreprenørskap.

FOREDRAGSHOLDEREN
Utgangspunkt er den mildt sagt spesielle historien om den selvoppnevnte fristaten Lucky Næroset (i Ringsaker på Hedmarken) som på kort tid har oppnådd nærmest kultstatus for sine svært uvanlige tiltak for å snu negativ tankegang til Muligheter og Moro. Misjonen er å bevare en barneskole, og holde liv i et bygdesamfunn, men tenkningen og metoden kan anvendes av enhver som tror at MYE MER kan gjøres ut av det (lille?) man har. Se www.lucky-naeroset.net . Nå omtales denne spesielle måten å jobbe på, å nå fram med et seriøst budskap via store doser humor, fantasi, galskap og mot, som “Det Lucky vei”.

Lucky Næroset er også historier om Hvilke verdier som virker, Hvordan få med mange mot samme mål, Hvordan styrke lagånd og skape felles moro. Og, ikke minst; hva man kan oppnå ved å la være å syte og klage. Foredraget har blitt benyttet i en rekke større og mindre konferanser, seminarer, møter i bygder og lokalsamfunn, kommuner, organisasjoner etc. og kan tilpasses de fleste settinger og anledninger. Merk: Foredraget kan være en ypperlig inspirasjon til en derpåfølgende kreativ prosess. Spør U8 hva vi kan by på her!