U8s Klimamelding

Klimakampen kan vinnes. Bygg først et mellom-menneskeligskapt klima for modige tanker. Tillat ukontrollerte utslipp fra våre utømmelige reservoarer av usagte ord, uhørte kruseduller, uprøvde koblinger, umulige muligheter. Stimulér et klima for impulsive invitasjoner, overraskende initiativ, hjertebankende glede, frydefullt tull og glødende alvor. Du får et klima for djupere samtaler, videre bekjentskap, høyere latter. Honorer et klima for å dele, gi og yte. Så har du skapt et klima for handling.
Da kan vi ende opp der vi vil; i en bedre verden for alle. For andre. Først da kan vi snakke om å forandre.


                  For det er håp.
                  Det meste og beste kan ennå være ugjort.

 

klima