U8-ideen

Først tenke uendelig åpent. Uforutsigbart. Unormalt. Utrolig. Umulig. Utenkt.
Så sirkle inn ulike tanker som vi griper tak i og går djupere ned i. Her skal vi sprenge U'er og bygge bruer.  Filleriste en umulighet. Banke løs på en usannsynlighet. Åpne for en ukjent. Gå for det utrulige. Trigge det utenkte.  Bygge bro mellom ulike tenkesett, mennesker, kulturer, historier. Gjøre ugjorte koblinger. Blande fantasi med tradisjon, galskap med kunnskap, humor med farmor og mot med for.

I De utenkte tankers tårn ser vi breiere, djupere, høgere, lengre – og villere.....!
Har du tenkt på at et tårn får deg til å tenke, ikke bare høyere og lengre, men aller mest bredere og djupere …

Hvorfor bokstaven U
U er alfabetets mest kreativt stimulerende bokstav. Den snur 180 grader (kU-vending.....), den gir motsatt betydning av hva som helst ved bare å stille seg foran; eks. et tre blir et utre, en brille blir en ubrille o.s.v. Da har vi skapt nye ord og ting hvor fantasien er den eneste vi har som kan hjelpe oss å finne mulige svar.  Og fjerner du en u oppstår nye muligheter; utenkt blir tenkt, ugjort blir gjort, uhørt blir hørt - og umulig blir mulig.

I tillegg kan en U være et øsekar – en inspirerende bokstav!

Hvorfor tallet 8
Tallet 8 er en spennende kontrast til bokstaven U. Den består av to lukkede rom, liggende men sammenhengende – som uendelighetstegnet....

Jeg liker å tenke meg at de to lukkede sirkler symboliserer JA og NEI, - i betydningen FOR og MOT. De har berøringspunkt men står ofte steilt mot hverandre, - som vi mennesker ofte stiller oss i en diskusjon, i holdninger, tro og tanker. Her i U8-tårnet handler det om å åpne seg, fritenke og la medbrakte fordommer og tro ligge igjen utenfor. I møtet med U’ene kan man åpne en lukket NEI eller en låst MOT. Se bare på logoen vår. 

Henviser også til tårnets 8 kanter – og dermed de 8 himmelretninger. For å kunne sprenge U'er – og bygge bruer – må vi se oss rundt. Vurdere mange alternativer.