• HVA ER EN DJUPSKOLE

Djupskolen byr på 8 D-dager i.l.a. ett skoleår: fra sept til mai (se datoer og innhold bl.a. på startsida).

Hver D-dag møter du 2 ulike & unike T(tanke)-baneførere (foredragsholdere) som deler dagen mellom seg. Varighet fra kl. 10.00 til 16.00 (se timeprogram annet sted; gå fx. inn fra T-banekartet på startsida).

Vi kan ta med inntil 44 T-baneførere for hver D-dag. Reiser du 5 D-dager (eller flere), er du kvalifisert for dykkersertifikat :). Du kan reise som enkeltdykker (velge den/de D-dagene du foretrekker) eller kjøpe pakkereise med Tankebanen (du/din virksomhet får 8 reiser til disp, fritt fordelt blant flere kollegaer om ønskelig). Se mer på PRIS og PRAKSIS.

Du søker om opptak (nei, nedtak!) i Djupskolen på verdens enkleste vis (gå inn via T-banekartet). 

 

• 9 KJENNETEGN VED EN DJUPSKOLE

Djupskolen er fri for høge hindre:

*  ingen studiekompetanse - bare undringsvilje
*  ingen pensumlister - bare litterære fristelser
*  ingen ukeplaner - bare en dag om gangen
*  ingen karakterer - bare styrket personlig karakter
*  ingen livløse forelesere - bare livlige T-baneførere
*  ingen fagforening - bare fagforundring
*  ingen powerpoints eller prosjektpermer - bare levende ord, dialog, latter og musikk
*  ingen årelange studier - bare oppdagelsesreise
*  ingen avgangselever - avgang er ved reisens start :)

NB! Heller ingen mobiltelefoner i U9verset: de kan sjekkes inn i MobilHvileriet ved ankomst :) 

Djupskolens motto:  - for viktige valg videre.

Djupskolens idé: - gjenoppdage at inspirerende kilder finnes i alt og alle. Alltid.

- derfor D-metoden: transSoon => å oversette (litt raskere enn transLate :) hva vi hører og ser - for anvendelse i egen verden.

Skolen vil rive noen grenser og tar et oppgjør med egokulturen. Mye handler om å forandre for andre. For det tredje skoleåret (2011-2012) er den blå tråden FRAMTID - for folk med håp og visjoner for framtida.

                  

Vi reiser med T-banen. Tankebanen.


I Djupskolen velger du selv dine reisedager. Ved årets start kan du velge blant åtte. Alle fører til Tankefulle opplevelser - og kanskje til Forandring. Underveis langs tankebanen hver D-dag stanses på Refleksjons- og dialogstasjoner. Et godkjent år  krever minimum 5 reiser og kvalifiserer for et stolt vitnemål (Dykkersertifikat).

T-banens drivstoff  består av:
energi og handlingslyst - fra T-baneførerne og ditt gode reisefølge 
*  ny kunnskap og innsikt - ikke fra bøker men fra meiningsfylte mennesker der og da
*  ro og ettertanke i Landet for undring og fantasi                  

Det spesielle med Djupskolens T-bane er at det ikke er stasjonene som er målene. Som i livet ellers er det på selve reisa mellom stasjonene det skjer.

Du reiser hver strekning på én dag - fra kl. 10:00 til 16:00.
Plattformen er U9verset i Landet for undring og fantasi, Lucky Næroset, Ringsaker.