Langs T-banen og i U9verset

>>> Alle engasjerte Tankebaneførere finner du på startsida, på rekke og rad.   NB! Noen ville kalle det foredragsholdere men her i Djupskolens U9vers oppleves de helt annerledes :)

>>> Uskolert rektor og krusedullfilosof HC Medlien deltar heretter på hver D-dag med sin halvtimes krusedullstund - en visualisering & dramatisering av ulike budskap fra krusedullfilosofien og Landet for undring og fantasi.

>>> Vertskapet for skolen er familien Medlien; foruten HC møter du kone Gro og datter Marianne

 

ANDRE MENNESKER DU "MØTER"

*  I arbeidet med oppbyggingen av Djupskolen fikk jeg, HC, spesielt god hjelp av Inge Eidsvåg  (lektor på Nansenskolen og forfatter), Magnar Kleiven (begeistringskunstner - vivilja.no), Dagfinn Dulsrud (modøl, venn og stemningsmassør :).

*  Gradvis har jeg funnet formen, med gode innspill fra flere - ikke minst Sten Magnus (tidligere konsernsjef i Umoe Gruppen), så fjerde året vil bli nokså likt det tredje - men med merkelige detaljer i tillegg....

*  Tre avdøde giganter er ”levende” i Landet for undring og fantasi og vil prege Djupskolen på sitt vis: Arne Næss (Arne-stedet/2007, Thor Heyerdahl, (TellUs/2008) og Kjell Aukrust (Livets Scene/2009). Herfra er det alltid motivasjon å hente.

 

Inge Eidsvåg

Lektor og forfatter. Inge Eidsvåg er cand.phil. med historie hovedfag. Han har vært lærer i grunnskolen, ved Ringve gymnas og ved Nansenskolen på Lillehammer. Der var han også rektor i mange år. For tiden er han forfatter og lektor ved samme institusjon.

Inge Eidsvåg er en aktiv bidragsyter til bøker, tidsskrifter, aviser og NRK. Han har redigert seks essaysamlinger (Universitetsforlaget) og har selv skrevet en rekke bøker, bl.a. Når livet kaster skygger” (2002), Den gode lærer i liv og diktning (2005), Stille stemmer – indre bilder. Om lesningens velsignelser, farer og fryd. (2007) Sist høst kom han med boka Tanker ved treklaveret.

Inge Eidsvåg har fått "Brobyggerprisen" for sitt arbeid med å skape forståelse mellom mennesker med ulik religion og livssyn, og han ble i 1997 tildelt "Kulturprisen for Gudbrandsdalen". I 2005 fikk han ”Forsoningsprisen” for sitt dialogarbeid for demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning på Balkan.

Les mer om Inge her så forstår du hvorfor han hører hjemme i Djupskolen.

 

Magnar Kleiven

Magne.pngMagnar er midt i 50 årene, utdannet lege, men sluttet som det fordi han synes det er morsommere å jobbe med helse.  Han har bakgrunn som almenpraktiker, sjeflege i Norsk Hydro og medisinsk fagsjef i Næringslivets Hovedorganisasjon.  Han jobber nå på halv tid som overlege innen rusbehandling og på heltid i eget selskap, Vivilja AS, som han driver sammen med ektefelle gjennom 35 år, Unni-Lisbeth.  Han reiser rundt i hele landet og brukes til å formidle motivasjon, inspirasjon, helse og ikke sykdom, ledelse og ikke minst:  BEGEISTRING.   Vivilja AS har spesielt fokus på spesielle barn, som litt for mange kaller funksjonshemmede.

Magnar har skrevet flere bøker om skiftarbeid og helse, og boken "Ikke bland doktor'n borti helsa di."

Mer om Magnar på www.vivilja.no