Annet godt

U8 og vår Lucky-verden er i stadig utvikling – og nye idéer blir fort et nytt tiltak – en ny virksomhet.
Her ligger linker til annet godt som kan være verdt å smake på – med utspring herfra.

Lucky Nærosets egne sider

Begeistringen

InnoBygd

Sans & Samling

Livsverkene

Humørbonden

Lucky Mat 

Nærvang Kulturhus Om Nærvang, bygdas storstue

Småbåthavna Se bilder fra båthavna i Lucky Næroset 

Norges bygdekvinnelag - en spennende bygdeutvikler, se spesielt Trivselsbygda