FORVANDLINGER I FORUNDRINGSLANDET

Forundringslandet.pngLandet for undring og fantasi har noen usedvanlige attraksjoner som ingen andre.  Det begynte med landets signaturbygg, De utenkte tankers tårn (oppført 2000-20011, men tegnet i 1965 :). Fantasiens utspring; Arne-stedet, ble innviet av Arne Næss i august 2007. Livets Scene (2009) -inspirert av min store inspirator, fantasiens Stormester; Kjell Aukrust. Synbar og hørbar på kilometers avstand står høyreiste Thor TellUs: en 2 diameter stor jordklode i glassfiber (avduket på sjølveste U8-datoen 08.08.08). Innendørs har det gamle fjøset blitt gjort helt ugjenkjennelig: oppstått som en ny verden finner du samlingsrommet U9verset. Undervisningslokaler for Djupskolen (2009-2013), sanserom for samtale, samspill og servering.  Innimellom alt svever Pusterommet


Summen blir en makeløs verden – i Ringsaker – på Hedmarken – på planeten Jorden.

Gå til Pusterommet og se summen av alt.   >> FØLG MED PÅ NYHETERfacebook-sida Landet for undring og fantasi