Fantasiens manifest

I arbeidet med boka <PRIKKEN>  ble en viktig prosess å utforme et Fantasiens Manifest – min egne, åpne erklæring for hva jeg legger i fantasi og dens viktighet.
Teksten står nå hamret i messing på en steinbauta utenfor De utenkte tankers tårn – avduket en utrolig stemningsfull og vakker lørdag, 17. juni 2006.

Tenkj om dette kunne erklæres på høyeste hold – i alle samfunn.... Tenkj om.... !

FANTASIENS MANIFEST
Alt og alles kilde er fantasien.
I fantasien er alt mulig. Fantasien setter ingen grenser.
Du er enestående  og med fantasi kan du oppnå det utroligste.
Fantasien gir drømmene vinger til å fly – kreativitet gir føtter til å lande.

Fantasien er en universell iboende kraft som alle mennesker kan foredle, en evigvarende kilde til godhet og forbedring. Menneskeheten trenger all verdens forestillingsevne, skaperlyst  og handlekraft.

Av disse grunner må våre samfunn, store og små, dyrke fantasien og slippe den løs hos alle, før vi stivner og blir til intet. Det meste og det beste er ennå ugjort.

Landet for undring og fantasi -  Lucky Næroset
17. juni 2006

 HC og Einstein
Vår aller fremste ambassadør for fantasiens og krusedullens kraft: Øistein Kristiansen. Under avdukingen 17 juni 2006. Se den fantastiske tegnesida til Øisteins verden her