KREATIVE ØVELSER

 Kreativ prosess

IdéGnistring viaFantasia / Kreativ prosess

Innføring i tenkningen og metodikken viaFantasia, bygd på de samme fire verdiene som Lucky Næroset - humor, galskap, fantasi og mot. En sterk humørfremkallende måte å jobbe på. Kan ta utgangspunkt i kundens eget behov for problemløsning. Inspirerende gruppearbeid som garanteres å føre til helt nye tanker og svar.

Kunden har med egne problemstillinger og forslag til tema. Konkrete tiltak til mer begeistring og motivasjon på jobben.

Les mer om metodikken her