VIAFANTASIA-METODIKKEN

 viaFantasia metodikk

EN HELT ANNERLEDES METODIKK 

Den unike metodikken viaFantasia® frigjør og gir reelle resultater. Dette er i høyeste grad også en spesiell måte å tenke på, og åpner for en annen vei å gå fra NÅ til NY.  

 

PROSESSEN
Med tenkningen og metodikken viaFantasia® bringer vi deltagerne løs i Fantasirommet, et utvalg av ideene som kommer frem her tar vi med over i Prøverommet, utvikler dem maksimalt i Fordelingsrommet, før ideene vurderes i Kritikkrommet og klargjøres for Handingsrommet.Fantasirommet
Her jobber deltagerne i grupper med de villeste ideer, tanker og koblinger. Her er alt lov og alt mulig.Prøverommet

Her jobbes videre med èn eller flere idèer med størst eller mest spennende potensiale fra Fantasirommet. Vi går lengre, dypere og bredere inn i idèen og dens muligheter.
Her møtes fantasien og kunnskapen i større grad.Foredlingsrommet
Her bearbeider vi en utvalgt spennende ide med Hva om..! -tenkning. Hva om vi virkelig gjør det!! Hva da?? Med andre ord: Fortsette å tenke muligheter, videre og videre, lengre og lengre, – uten kritiske bremser, men nå kanskje med en viss porsjon realisme, – i motsetning til rommene over. I dette rommet vil vi gjerne invitere Kunnskapere, utenforstående kreatører som kan se saken fra helt nye vinkler.Kritikkrommet
Nå skal det vise seg om idèene(-e) holder mål i virkelighetens verden.Handlingsrommet
Gjennomføringsfasen er avgjørende for en vellykket prosess. Denne fasen skal få oss fra idè til handling. 

Sammen med deg som kunde avgjøres hvilke rom dere ønsker å arbeide i - Fantasirommet og prøverommet - eller en lengre prosess som omhandler alle fem – eller fire – rom.