Birgitte Langballe, Kommunikasjonsdirektør i Film&Kino sier:

På Lucky Næroset ble vi i mars 2008 utfordret til å se muligheter. Vi fikk vist sider av oss selv som ikke er de mest fremtredende i jobbhverdagen, men som likevel er viktige for det kollegiale samarbeidet. Dette samarbeidet er viktig for miljøet på arbeidsplassen og for mulighetene til å lykkes med fremtidens utfordringer. Vi ble inspirert til å tenke nytt, og det kan anbefales.

Kristin Haugen, VITAL Trondheim

Avdeling Opp og Gjør i Vital forsikring fikk ny giv etter å ha besøkt Lucky Næroset i februar 2008. Der fikk vi bekreftet det vi egentlig trodde var noe av livets "egentlige" hemmelighet, nemlig at ved "mot og kløkt " kan man få gull ut av gråstein. Vi lærte å gå i krusedull, før vi blir enige om vegen rett frem. Vi har blant annet utnevnt vår egen utviklingsminister, som skal vikle oss ut av de fastgrodde mønstre..
 
Av de 29 som var på Næroset, ble 29 Luckyfisert - bl.a. vår Teamleder til venstre.

og svartmalingskurset er fast post på månedens avdelingsmøter..