Lucky opplevelser

Lucky Opplevelser
Fristaten Lucky Næroset (mellom Mjøsbyene Hamar, Gjøvik og Lillehammer, i Ringsaker kommune) er noe for seg selv. Her byr vi på opplevelser utenom det vanlige, bygd på fristatens grunnverdier; fantasi, humor,galskap, mot – og annerledeshet.
Vår tenkning gir tro på at mange flere muligheter åpner seg når disse verdiene aktiviseres.

Lucky opplevelser organiserer statens samlede tilbud for den som vil legge et besøk eller et arrangement til LN.