Inntil vårt helt nye handlingsrom, U9verset - heme på Medlien gård - blir ferdig, vil det ikke bli igangsatt nye program under vignetten Tankevekkerdag. Tanken er imidlertid å sette opp flere dager og kvelder i løpet av året med én kjent og tiltrekkende tankevekker på plakaten.

I mellomtiden får du et lite glimt inn i U9verset....

Beste hilsen

HC


NB! Konseptet Tankevekkerviku er avsluttet, ferdig testet og funnet for tungt.