U8 har en ambisjon: Vi skal vekke viktige oppdagelser.

Det gjør vi ved å invitere mennesker med peiling, integritet, løft og værekraft.
Disse foredragsholderne var her under den første Tankevekkervikua 2008:


Dag Thorenfeldt

TV I, 14. – 20. april ’08


George Sekkelsten

TV I, 14. – 20. april ’08


Henrik B. Tschudi

TV I, 14. – 20. april ’08


Knut Reiersrud

TV I, 14. – 20. april ’08


Lomsk

TV I, 14. – 20. april ’08


Ole Mathismoen

TV I, 14. – 20. april ’08


Ove Røsbak

TV I, 14. – 20. april ’08


Per Inge Torkelsen

TV I, 14. – 20. april ’08


Sigbjørn Johnsen

TV I, 14. – 20. april ’08


Sigmund Kveli

TV I, 14. – 20. april ’08


Sing Song Singers

TV I, 14. – 20. april ’08