U8 har en ambisjon: Vi skal vekke viktige oppdagelser.

Det gjør vi ved å invitere mennesker med peiling, integritet, løft og værekraft.
Disse foredragsholderne var her under den andre Tankevekkervikua i 2008:

Sigmund Kveli

TV2, 9. - 14. juni '08

Christian Valentiner

TV2, 9. - 14. juni '08

Inga Dalsegg

TV2, 9. - 14. juni '08

Madeleine Cederstrøm

TV2, 9. - 14. juni '08

Tommy Rodahl

TV2, 9. - 14. juni '08

Torbjørn Løkken

TV2, 9. - 14. juni '08

Jan Boklöv

TV2, 9. - 14. juni '08