Etter hvert som Thor TellUs kommert i siget  vil det bli mye å fortelle, mye å vise, mange tanker å sette i sving..... følg med.