Planeten Jorden har lenge hatt noe viktig å fortelle oss – men vi har ikke lyttet. Noen skylder på den globale oppvarmingen. Jeg tror det mer skyldes menneskeHeten.

Framover vil jeg invitere kjente og ukjente til skrive en tekst om hva de ville ha fortalt oss dersom de var Tellus. Så følg med på denne sida – og kom til Landet for undring og fantasi og hør ordene komme  strømmende fra Thor TellUs. Ledsaget av musikk vil det bli mektige opplevelser.....