InnoBygdInnobygd 2008


Geir Styve

 Humørbonden Geir Styve er født på Vestlandet i et senhøstes nordavindskast med sluddbyger. Han har sin oppvekst på et brattlendt småbruk der jorda brukes på begge sider, og sauene har lengre høyrebein enn venstrebein for å kunne stå støtt i bakkene. Etter et mangfoldig yrkesliv i tillegg til gårdsdriften har han motbevist Sutrebøndenes negative spådommer, og skapt en arbeidsplass for seg og odelsjenta Hanna – Humøropaten - på 40 mål innmark. Sammen har de avdekket en helt ny vitenskap - Humørbondologi. Fundamentet er: Å skape med det du har, der du er.

Geir sin hjemmeregion er Nordhordland. Her har han hatt flere store prosjekter som har medført arbeid skulder ved skulder sammen med ledere i en rekke små og mellomstore bedrifter. Av cv’n hans ser vi at han har ledererfaring gjennom 20 år, logistikkbakgrunn fra Forsvaret, byggingeniøreksamen, og er i gang med master of management-utdanning ved BI. Kombinert med spesiell interesse for coaching og styrearbeid gjør dette at han har en breddekompetanse velegnet til å forstå de fleste bedrifters "stammespråk", og trening til å sette seg inn i enkeltpersoners situasjon. Særlig banker hans hjerte for etablerere og mot Bygdedyr. Og så er han nå så gla' i hu'mor, da.  Han har erkjent at det er viktig å kjenne etter at man lever, hver dag, her og nå.  Man skal ikke bare hige etter alt som ligger foran!

FOREDRAGSHOLDER, PROSESSLEDER, KONSULENT og COACH
Humørbonden leverer et godt knippe inspirasjonsforedrag, bygd på egne erfaringer og fylt med Humørbondologi. Alle kan spesialtilpasses, og nye kan skapes ved behov. Geir trives ekstra godt når han får bruke oppmuntring og positiv vinkling som våpen i jakten på negative, gnagende bygdedyr som stadig bygger seg nye JanteLåver i bygd og by.   Han har forfattet etablererboka ”Båten blir til mens du ror”, og er alt i gang med neste bok.  I 2006 startet han med utdanning og sertifisering av Oppmuntringsagenter som skal infiltrere sine nærmiljø med oppmuntringstiltak.

”Geir Styve trollbandt hele forsamlingen med sin glødende historie om hvordan man kan ta knekken på "Bygdedyret", og han inspirerte til å stole på egne krefter og bruke hele gårdens ressurser i ny virksomhet. Humørbonden viste at han hadde hatt mot til å gå nye veier og fått det til i praksis. ”
Astrid Aass, landbruksdirektør i  Buskerud