InnoBygdInnobygd 2008


Roy-Inge Eilertsen - Apetittvekker

 Roy er idémaker i Idéfab. Lofoten, daglig leder i Marmelen AS, kjøkkensjef ved restaurant Bendix, stedsutvikler i Nærfo. 888, halvøkologisk sauebonde på eget småbruk og medansvarlig for prosjektet ”Lofoten fagskole for dekorasjonsmaling”

I januar 1962 fikk den lille bygda Sandsletta på yttersia av Lofoten en ny borger, Roy var navnet. Roy har vært tro mot sin hjembygd, og bor der fortsatt. Han har en brei utdannelse som omfatter møbelsnekring, tømrer, bygg/anleggstekniker med et år fordypning inne VAR, fagbrev som kokk, høyskolestudium innen entreprenørskap og innovasjon, pedagogikk og ledelse og universitetsstudium innen mat og matkultur. Hans yrkeserfaring er tilsvarende mangfoldig og spenner fra anleggsleder til barnevernsarbeider. Som hobbyer har Roy sportsfiske, motor og revy. På toppen av det hele er han sønn av en fiskerbonde, med all den erfaring det innebærer.


På 90-tallet reiste Roy rundt i Nord – Norge og holdt foredrag med tema ”Revy og Teater som voksenopplæring”. I dag gis det statlige tilskudd for å stimulere til slik aktivitet.

Med sin erfaring og tro på bygdas muligheter har Roy utviklet foredraget www.bygdeutvikling.yes mfl.
Gjennom dette foredraget ønsker Roy å gi bygde-Norge tro på egne muligheter. Stimulere til utvikling av konsepter som kan løfte bygda ut på verdensmarkedet.

Det meste av Roy sine eksempler har han hentet fra miljøet langs fylkesvei 888. En omvei på yttersia av Lofoten. Her var det på slutten av 80-tallet stor fraflytting og lite optimisme. Med enkle tiltak og ville ideer har samfunnet langs 888 snudd utviklingen til det positive. Folk flytter til, og nye arbeidsplasser blir etablert. 

Roy har etablert samarbeid med U8 og Tom Åge Myhren. Sammen med Tom kan han tilby prosessarbeid på en lang rekke temaer.