InnoBygdInnobygd 2008


Tom Åge Myhren - livsgnistrer og inspirator

 Frivilligheten: assisterende fantasiminister og direktør i OppmuntringsDirektoratet i fristaten Lucky Næroset, Frittgående ParkVesen, og Påfinner i Lucky Påfunn, leder i fiaskofobisk institutt på Lucky Mad Lab.

Tom Åge født i 1965, er et langt på vei levende bevis på at en kan jobbe og drive på i vilden sky helt uten relevant formal kunnskap og CV. Et liv i skjæringspunktet mellom praktisk håndverk, lydteknikk, kulturarbeid og arbeid med og for mennesker avstedkommer en nærsynt skapning på 100 kilo med langt hår. Prøysen-aktig dialekt og svakt utviklet mimikk.

En slik bakgrunn kan varmt anbefales og viser seg overraskende anvendelig i et bredt spekter av utviklingstenkning og skapende virksomhet samlet i virksomheten Sans & Samling (siden 1999) og sluppet helt ut i det fri i Lucky Næroset og formidlingsselskapet U8 AS. 

Tom Åge viser seg å ha et medfødt talent for å kunne ta tak i vesentligheter i sine prosessoppdrag, og overraskende nok (ikke minst for Tom Åge selv) så kan han trygt anbefales dersom du ønsker et spesielt foredrag. Tom Åge har via praktisk/estetisk legning og erfaring fra både håndverk, lyd og musikk, stor glede av å kople dette sammen med entusiasmen for bygging av menneskekoplinger på tvers av alle grenser, med frigjøring av fantasi og skaperkraft som overordnet mål. Han har også bred erfaring fra arbeidet med ungdom og entreprenørskap. Tom er en av grunleggerne av ViaFantasia.

Tom Åge tror fullt og fast på frigjøring av menneskers skapende krefter basert på verdiene: Fantasi, Humor, Galskap og Mot som har preget både holdning og handling i det arbeidet vi gjør i frivillighetens Lucky Næroset og i profesjonelle sammenheng i U8.

Tom har hatt oppdrag for en lang rekke næringslivsbransjer, kommuner, helseforetak, skoler organisasjoner, lokalsamfunn osv.

Oppdragene strekker seg fra Inspirasjonsforedrag til kreativ prosessledelse med kortere og lengre varighet.

Tom har ansvaret for området lokalsamfunnsutvikling i U8.