Skryt til håndverkerne


På noen få måneder fra mars til august ble mirakler utrettet i det gamle, slitte, roterommet som engang var et stolt fjøs på Medlien gård. Far fikk oppført den spesielle buede låven i 1960 og fjøset ble fra starten brukt som grisehus, deretter sau og så okser og kalver. Driftsslutt rundt 1992.

Jeg er utrolig godt fornøyd med alle håndverkere som har satt sitt personlige kvalitetspreg på alt dette nye. Derfor er det helt naturlig å takke de mest sentrale leverandører :

***  Byggmester Jon Kåshagen AS  (Næroset)

***  Elektro Øst AS (Moelv)

***  Ringsaker Rør AS (Moelv)