Annet

Noe annet jeg har satt i gang kan du kikke nærmere på her om du vil.
Noe lever enda  - noe er historie.

BegeistRingen                               

Skapt av HC i nært samspill med lucky-kollega Tom Åge Myhren i 2005. Ringens formål: gis til en person som evner å skape glede, glød og begeistring i sin omverden. Hittil (okt 2013) har ca 6.000 fått utmerkelsen landet rundt – fra gode kollegaer, venner, familie.
        Ringen – i håndlaget sølv -  selges gjennom U8 AS á kr. 350,- i flott etuie med ørlita info-bok i boksen. Bestilles fra hjemmesida http://www.begeistringen.no

Her i Ringsaker delte en gjeng lokale ildsjeler (BegeistRing1) årlig ut BegeistringsPrisen til en sambygding som gjennom året har gjort seg spesielt fortjent. Overskuddet av salget gikk til dette fondet. Siste i 2014.

Lucky Næroset                             

Satt i sving av HC og stiftet 29. november 1999 i 2364 Næroset, hvor skolekretsen ble erklært som fristaten Lucky Næroset. Gjennomførte ei laaaaaaaaaang og helt unik rekke med påfunn og tiltak med ett hovedformål for øye: redde den nedleggingstruede skolen vår. Målet ble nådd 18. april 2008 og regjeringen gikk av det året. Jeg hadde da vært fantasiminister i hele perioden.
        Men fortsatt drives aktiv gledesfylt lokalsamfunnsinnsats i Næroset (ref. spesielt Helseveg) av en annerledes organisert LN.
       Jeg kan ikke finne på å gå inn på et eneste punkt i vår historie, men henviser til hjemmesida http://www.lucky-naeroset.no selv om den dessverre hverken er representativ eller i nærheten av á jour.
       Vil du vite mer på den morosamme måten; ta kontakt så får du foredraget om bygde som gjorde gull av gråstein J. Her vil også bli nevnt at vi finansierte skole, helsestasjon og flerfoldige brønner og helseprosjekter i Sierra Leone (samarbeid med Plan Norge). 

 Til sist tillater jeg meg å legge til følgende uttalelse av adm.dir. Andreas Wabø i GeelmuydenKise AS, kanskje Norges mes velrennomerte kommunikasjonsbyrå – meddelt i et foredrag for lederne i Ringsaker kommune oktober 2013:
“Det er dessverre få gode eksempler på steder i Norge som har lykkes slik med kommunikasjonen, og en av eksemplene jeg bruker i foredrag og andre sammenhenger er Lucky Næroset. Fra mitt faglige perspektiv så er dere de eneste som virkelig har klart å bygge en helhetlig stedsmerkevare fra bunnen av i Norge.”

Må si det var inspirerende å høre, - og spesielt at det ble  k o m m u n i s e r t  til nettopp lederne i hjemkommunen...

Gullåra

I ren impuls på et trøtt NærosTinget 2011 kom jeg til å forslå en samarbeidende organisasjon for alle stedene fra Moelv (by) til Sjujsøen (hytteby) – her også inkludert Næroset, Åsmarka, Lismarka og Mesnali. -  ”Hva med Gullåra?”, ymtet jeg på.

            Det ble det – i februar 2012

Igangsetter (en tobenet hund etter ferskt vilt …) HC ble samvirkelagsbestyrer og et nytt samgrep er på gang... http://www.gullaara.no

Ringsaker Dannede Selskab

Dannet 21. september 1979 – holder på enda, med så å si de sammen 12-14 kameratene som ble sammenrasket den gang for å spile inn fotballparodifilmen ”Katballfompen”.  Mottoet er Vi vøl itte skam. Det sier i grunnen nok.  Vi holder delvis pauser og opphold innimellom og pr. 2013 har de fem første kara passert 60 år. Målet er beholde moroa og sette opp vår siste revy når de første er 80. Det skal vi greie.

            Vi har ingen hjemmeside (er for mye borte) men du kan kikke på hva som foregikk i 2013 – her / og se et par filmer under FILMENE lenger opp i menyen.

På loftet har jeg to hardstappede permer med avisutklipp, primært fra De glade 80-åra. Nytte itte å gjengi noesomhelst av allskens vanvittige påfunn som denne gjengen har utført. Vi ska derimot bruke det for alt det er verdt når vi etter hvert skal minnes Gamledager i hopes (som noen aldrende allerede har begynt med...). 

Djupskolen

Skolen er nevnt flere steder på dette nettstedet, mest under FILMENE, men jeg legger ut en direktelink http://www.djupskolen.no som i løpet av få minutter vil gi et fargerikt og visuelt godt inntrykk av hva Djupskolen innebar.

Første skoledag var 10. september 2009 – siste  den 30. mai 2013.

En fantastisk epoke med enormt mye inspirasjon, varme og glede fra et tungt knippe av landets fremste foredragsholdere og hundrevis tankebanereisende fra fjern og nær.  Jeg hadde gleden av å være uskolert rektor og også selv bidragsyter alle dagene (8 pr. år x 4).  Drøyt 60 personer fikk utdelt Dykkersertifikat for minst fem gjennomførte D-dager.

Djupskolen var et helt og holdent veldedig prosjekt og innbrakte etter fire år drøye 900.000 kroner til Plan Norge og humanitære tiltak i Sierra Leone, nå sist malaria-prosjektet ”Google a mosquito”.

Jeg avviklet skolen i denne formen fra våren 2013 av tidkrevende årsaker (tungt å selge inn for en enmannsvirksomhet noe som er såpass vilt forskjellig fra andre ”skoler” J). Allikevel må sies at jeg hadde fenomenal god og nødvendig hjelp under selve D-dagene av kona Gro og til tider døtrene Hanne og Marianne. Slik sett ble Djupskolen et flott familieprosjekt som vi alle hadde STOR glede og nyte av.

Så trolig vil vi by på enkeltseminar inspirert av D-ideen fra 2014...