Bøkene

Jeg har beskrevet tre bøker. Ikke for at noen av dem skal leses ut, men inn. Alle handler om å få leseren til å tenke sjøl – og handle. Det aller meste er bygd på egenskapte hendelser og tankegods.

 
***      <PRIKKEN> Ugitt 2005, solgt nesten 10.000 eks., 192 sider.

           Ei veldig personlig bok, Lucky Næroset-historier, mye annet tankefullt
           FØR: 99,-   NÅ:  201,-     SNART:  300,- 

***      <TIDER ER KOMMET> Se alt her: http://www.u8.no/tidererkommet//
           Ugitt 2011, snart utsolgt 5.000 pr. juli 2018, 228 sider. 
           Om krusedullfilosofien, mange korte frittstående kapitler, mye bilder og nye ord. Ei fargerik inspirasjonsbok for en bedre verden. Boka er ikke bare virkningsfull, men meningsfull, krusedullfull og tankefull – og fylt til randen med håp.
           FØR: 99,-   NÅ:  299,-     SNART:  400,-

 ***      <STIEN OG STÆGAN> 2017 - diktsamling >  Se nedenfor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2017 :  Endelig! :)  Mine 50 fremste tekster samlet i STIEN OG STÆGAN.

Dikt, vers, poesi, rim & rytmer fra de senere tider.

KR. 150 + porto

 

 

BESTILLES HER: http://www.u8.no/tidererkommet/bestilling-kontakt-pris/
og enda litt til her:  http://u8.no/forsiden/u8_forlag/