Hvem er HC

Je og bror min i badebalja på kjøkkengolvet heme (1959). You’l never know.

Dette sier ingenting om hva jeg er:

Født på 35-årsdagen ått far min den 19. juli 1955 > kalte meg ”Nillmænn” (les; villmænn, - helt uforståelig for en beskjeden tusseladd som lekte med dokker heller enn traktor) > ble stam og tilbaketrukket på folkeskolen > desto likere var det å tegne, skrive og fantasere > skrev og framførte mitt første skuespill i gymsalen på Fagernes skole i Næroset under avslutningen for 7. klasse i 1969 > deretter realskolen, gymnas og militæret før arbeidslivet stod for tur (se mer i HVA ER GJORT).

         Så hvem er jeg, HC Medlien….?

Jeg kaller meg krusedullfilosof.
        Det er min nåværende tittel.
Jeg er mer og mer kunstner av yrke.
        Forfatter bøker, dikter dikt, skriver viser og gjør scenekunst.
Jeg er sterkt engasjert i grønn tenkning og klodens miljøutfordringer.
        Støtter aktivt Miljøpartiet De Grønne og alt og alle som gjør sitt beste for en bedre verden. Ja, jeg er både skrekkslagent redd og beviselig håpefull på Jordas vegne. Jeg klamrer meg til høyreiste TellUs her i Landet for undring og fantasi og er innstilt på å bruke alle mine evner og anledninger for å inspirere folk til å ta nødvendige, grønne grep. For å sitere HC: 

”Turn dark dots to bright light. You are the lighter”.

Jeg har lenge levd med mottoet ”Det meste og det beste kan ennå være ugjort”. Det er ikke lenger gyldig for mitt vedkommende – tiden renner ut. Men for menneskeheten er det ennå håp. Om det handles rett – .

Hvis du ikke vil det du kan
kommer det tider
da du ikke kan det du vil.

Dette vesle heftet har ligget i det skinnkledde kalenderomslaget mitt helt fra det ble sluttformulert 29. august 1996.     Det inneholder Min personlige oppgave, styrende prinsipper, verdisettet mitt, noen gode utsagn og hjelpetråder, Loven om årsak og virkning, Loven om erstatning, Loven om bruk og Loven om syv. Og nekrologen (!) – slik jeg den gang håpet den kunne lyde. Ingen har fått lese den. Men det kommer en dag, vi vet bare ikke når….
Jeg skal ikke sitere fra heftet – det er noe for meg selv. Men jeg gjør ett unntak. 
Min personlige oppgave, som fortsatt står seg:

Min oppgave er å sett i sving tanker
- ved ord eller handling -
hos meg selv og andre
som gir positive opplevelser og nye idéer.