Krusedullfilosofien

Det kan sies mye om krusedullfilosofens filosofi. I boka mi – Tider er kommet – er den beskrevet og illustrert veldig bra – så klikk opp denne pdf’n så kan du kikke på det du vil.

For den som tar i bruk krusedullfilosofien så kan hver dag gi en ny forståelse, en annen oppdagelse og ny læring. Hvis du tør å leke med tanker og ukjent land.

Filosofien oppstod gradvis som et U8-skapt begrep i 2009 men har egentlig vært mitt tanke- og handlesett  helt siden jeg var en unggutt. En nedtegnet kreativ metodikk – viaFantasia - må sies å være den formelle forløperen, kreert og aktivert av meg og min nærmeste kollega Tom Åge Myhren i vårt 4H-prosjekt Tusen tanker tar tak (1999-2000), som senere ble vår første felles næringsvirksomhet; ViaFantasia AS (2000-2003). Parallelt ble hele Lucky Næroset-prosjektet (2000-2008) skapt på samme krusedullvis.

Nå vil jeg si: En krusedullfilosofi vil aldri kunne defineres og anvendes likt av noen. Den er organisk og blir til der og da, - og aldri bli utdatert. 

Det er det fine. Og det geniale

Den organiske og naturlige

måten å tenke på

Hjernen; krusedullens hjem :-)