ÅPNINGSTIDER, PRISER etc.

 

 LANDET FOR UNDRING.... m/ GAL'ERIET BUEN åpent hver lørd-sønd kl 12-17 ut juli måned.  

Andre dager: spør om "nøkkel" / spes. avtale: Ring HC 901 46444 

En presentasjonstavle for det hele vil bli satt opp ved ankomsten/P-plassen utenfor låven.

Inngangspenger : Voksne: kr. l30  Barn: u/l6 gratis  Honnør/student/grupper (min 10 pers): kr. 90 

Enkel servering (kaffe, brus og svele).