Kruseduller på TV

Krusedullfilosofen er portrettert i TV Øst med besøk i Forundringsland og tårn. Ble fine bilder fra U9vers og parken. Se og hør her

Intervjuer er Kari Bay Haugen, god gammel (men like ung, kjent og kjær) radiostemme. Bra produsert sett i lys av at gjesten visstnok var uvanlig krevende å føre en normal samtale med... (pussig!). Her er det hele overstått på noen minutter (hør bl.a. kutt fra et par låter fra plata samt stjerneinfo). 

TV ØST finner du f.eks. på RiksTv kanal 52, primært Hedmark/Oppland++. Innlandets eneste TV-kanal.