NÅNÅISMEN OPPSTÅTT I GAL'ERIET BUEN

Søndag 17. sept 2017 kl 17:17 gikk gal'eridørene opp for en seanse som føyde seg inn i verdens kunsthistorie. Nånåismen oppstod denne kvelden, i en låve i Landet for undring og fantasi, Næroset.

NÅNÅISMEN, det 21. århundredes versjon av DADAISMEN (fra 1916 og utover 1920-tallet, en samfunnskritisk kommentar, kunstart og kulturell bevegelse i Mellom-Europa. Sjekk Wikipedia om dadaismen). Det mest kjente ikoniske verk er nok Duchamps "Fontene", et pissoir utstilt i Paris 1917 og av kunstneren definert som kunst - til store protester fra kunst- og åndseliten. Gal'eriet Buen markerte 100 år denne dagen, illustrert med HC Medliens "PissOff".  Her ser du begge verkene, filmet i Gal'eriet.   

Nånåismens første kreativaktivister; u-kunsten *)1  ble presentert i Motforestilling No 1 NåNå av verdens to første sjøloppnevte u-kunstnere; HC Medlien og Ådne Løvstad. Motforestillingen - en fargerik mix av absurdteater og samtale med u-publikum; ca 40 lydhøre som intetanende gradvis ble kveldens hovedaktører på Livets Scene.   

Seansen ble filmet av Splix UB (ungdomsbedrift), Hamar Katedralskole, ved Nora og Ida. Bruddtykker m.m. kan finnes i veven når du leser dette.

 

*)1 u-kunst: kunst som evner å få betrakteren til selv å snu, se en sak fra annen vinkel og kan inspirere til å ta tak (vi, FOLKET, er jo slett ikke et publikum, men vi som kan velge).

 

NB: Vinteren og høsten 2018 begikk nånåistene Ådne & HC to nye stunt, begge under "fanen" BERØRTE FOLK FOR UBERØRT NATUR" (ref. spesielt Sjusjøen, - og myr...).

SE FB-sida NåNå-ismen for siste filmopptak og annet.