Gode navn å merke seg

I arbeidet med boka vil jeg få framheve min partnere. Gode navn er verdt å rose. Takk!

Liv Simensen, Trysil (hu som les gjønnom boka mi i forkant): Takk for det vennlige mennesket du er, med falkeblikk og vidsynt oversikt. Ælle feil som tross alt vart att i manus æ helt og holdent mi skuld.

Kristian Harby, Næroset (hænn som tok bilda je mangle): Je veit ingen så gjennomført imøtekommende og høflig som Kristian. Og attpåtæll æ gutten en drivende god fotograf.
Kristians hjemmeside: http://www.pictureaid.com/ Mer om ham i boka. 

Flisa Trykkeri (dekk som laga boka mi) : Ane Marte Fjeldseth - for sin imøtekommenhet, sine gode grafiske grep – og sjefen sjøl; Per Otto Sletten for høg grad ta’ service, hurtighet, fleksibilitet og humør :-). Takk ått hele produksjonskjeden for sin kvalitet - herunder Gjøvik Bokbinderi.

Clutch web-byrå, Hamar (dekk som laga denni hemesida): Claus & Erlend for sin sterke kreativitet, løsningsorientering og peiling…