Smakebiter

Ett av bokas sentrale budskap er at alt henger sammen alt. Så også kapitlene i boka. Men siden alt også kan betraktes isolert, så har jeg plukket ut noen få og små kapitler som fint kan stå for seg sjøl. Akkurat som du sjøl kan.

Tider er kommet består av 92 kapitteltitler fordelt på 228 sider. Jeg aner ikke hva du vil tenke når du leser den, men jeg tror mange vil bli overrasket over innholdet. Tida er kommet for å åpne opp for sider ved meg som få kjenner til...

 
 
 

Best utenfor banen

Slike småkapitler som dette er det mange av . Her er ett som illustrerer hva jeg tror på for å få til å gløde ekstra: kombinere seriøsitet med humør – og idrett med noe helt annet.

Smak her
 
 
 

ForutSetningen

Tider er kommet og vi trenger noen nye fortolkninger av utslitt pølsevev. Derfor beskrives mine definisjoner av begreper som VirkeMidler, ViRus, SamHandling, MisjoVisjon, Inn- og utStillingen, FingerFerdig, FellesNevneren og ForholdsRegelen Her får du ForutSetningen.

Smak her
 
 
 

En viktig dag

Midt oppe i all krusedullviraken kan vi plutselig oppdage en perle. På sist vinters PLAN-tur til Sierra Leone for å besøke landsbyer som har fått forbedret helse gjennom brønner og nye sanitær- og hygieneløsninger, deltok vi i en øredøvende feiring i Matak village. Her beskriver jeg et møte jeg ikke vil glemme så fort . . . .

Smak her
 
 
 

Bursdagsbarn

Innimellom er strødd ut av ermet noen dikt – inspirert av utvalgte bilder fra virkeligheten. Takk til ScanPix som viser verden som den er.

Smak her
 
 
 

Disippelin

Det handler om å få gjort noe av det vi tenker oss, drømmer om, planlegger, ønsker, bare . Tider er kommet og det vil kreve mer av oss. Da var det fint å oppdage et nytt ord . . . .

Smak her
 
 
 

Meningsfull eller bare full av mening?

Nå har du kanskje gjort deg opp en mening om boka? Hvis ikke – eller uansett: Smak på denne.

Smak her